Cultura Benedictines Catalunya

ANYS 2012-2015

MEMÒRIA D’ACTIVITATS REALITZADES

Resum de les activitats realitzades pel taller de Restauració del monestir de Sant Pere dels Puel·els durant els anys 2012 i 2015

17, 18 y 19 maig 2018 (Data provisional)

Restauració a la manera japonesa: principis tècnics, estètics i ètics

El curs busca acostar als participants, de forma pràctica, en la naturalesa, materials, eines i tècniques de restauració emprades pels Mestres japonesos de la restauració d'art sobre paper i seda.

Impartit per Luis Crespo Arcá
Diplomat en Conservació–Restauració de Document Gràfic

25 - 27 gener 2018

Enquadernació y restauració de cantorals

Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements i les destreses necessàries per reconèixer les llibres litúrgics; identificar els elements estructurals de les seves enquadernacions; diagnosticar el seu estat de conservació; realitzar tots els passos per enquadernar un cantoral; restaurar els diversos elements que formen aquest tipus d’enquadernacions.

Impartit per: Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, osb