Cultura Benedictines Catalunya

Cartas

federaciobenedictines.cat • 

El monestir conserva un valuós fons documental iniciat en el segle IX i que arriba fins als nostres dies. Aquesta documentació permet entreveure l’activitat socioeconòmica de les parròquies, pobles i vil·les que romangueren sota la jurisdicció del monestir; les seves relacions amb les institucions eclesiàstiques i civils (pontifícies, reals i locals); la repercussió que en cada etapa històrica van produir les conteses bèl·liques i els disturbis socials en la ciutat de Barcelona; l’evolució de l’Església a través dels canvis litúrgics, monàstics i diocesans; i, especialment, les estratègies que durant mil dos-cents anys va adoptar aquesta comunitat femenina per mantenir un espai social i eclesiàstic propi i autònom davant poders diversos que van intentar sotmetre-la i controlar-la, tant per interessos polítics com per la concepció secular que s’ha tingut de la dona en la nostra societat fins ben enllà del segle XX.

L’arxiu del monestir, com la resta d’arxius monàstics, es gestà durant la formació de la comunitat a partir de l’adquisició i gestió del seu patrimoni, ja que la funció de l’arxiu era la d’acreditar la propietat dels béns que posseïa.

El primer document referent a la comunitat que es conserva data del 16 de juny de 945, i és l’acta de consagració de l’església.

El ArchivoL’arxiu custodia dos fons:

  1. Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, 945 (obert)
    Fons monacal produït per la comunitat de monges benedictines en el transcurs dels més de mil anys de la seva existència. Es un fons de contínua creació i està format per un fons històric de cinquanta-vuit metres lineals de documentació en paper, 2.262 pergamins i catorze cantorals (s. XV-XVIII).
  2. Llegat Ferran, s. XV-XVII

Actualment, l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) forma part del Servei d’Arxius de la Federació Catalan de Monges Benedictines (conegut com a SAF), juntament amb els arxius de les comunitat benedictines dels monestirs de Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa Família de Manacor i el de la comunitat del Santuari de Santa Maria de Puiggraciós.

El SAF, com a servei de la Federació Catalan de Monges Benedictines, coordina i gestiona aquest centres d’arxiu, i té cura de la conservació i difusió del patrimoni documental passat, present i futur de les comunitats federades.