Cultura Benedictines Catalunya

El curs té com a objectiu donar a conèixer les característiques formals del llibre antic, la seva evolució en el temps i les pautes per a la seva restauració. A través de sessions teòriques i pràctiques s'aconseguirà identificar els elements formals propis d'aquest tipus de llibres i de les seves enquadernacions i escollir el procés més adequat per a la seva restauració.

El curs té com a objectiu donar a conèixer les característiques formals del llibre antic, la seva evolució en el temps i les pautes per a la seva restauració. A través de sessions teòriques i pràctiques s’aconseguirà identificar els elements formals propis d’aquest tipus de llibres i de les seves enquadernacions i escollir el procés més adequat per a la seva restauració.

Dirigit a:

Professionals i estudiants de biblioteconomia, documentalistes, arxivers, bibliotecaris, restauradors, enquadernadors, bibliòfils, antiquaris i gestors del patrimoni documental.

Lloc:

Monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.

Horari:                 9.30 a 14.00 i 15.30 a 19.15 hores.

Duració:               13, 14 i 15 de setembre del 2017 (22 hores).

Període d’inscripció:

La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web, en el formulari d’inscripció:  www.culturabenedictines.es

Nombre màxim d’alumnes:       25-30

Matrícula curs sencer:

320 € professionals.

304 € (socis del CRAC, estudiants i aturats).

286 € socis ABIE i usuaris de la BEPB.

Matrícula per sessions:

Estructura del llibre antic
Dimecres (matí) de 10 a 14 h. (70€)

Identificació i gestió del llibre antic
Dimecres (tarda) de 15.30 a 19.15 h. (70€)

Datar i identificar impresos, manuscrits, enquadernacions i gravats per mitjà del paper
Dijous (tarda) de 15.45 a 19.15 h. (70€)

 

Taller de cal·ligrafia
Divendres (matí) de 9 a 11.30 h. (50€)

Evolució de la tècnica constructiva en l’enquadernació europe
Divendres (migdia) de 12 a 13.30 h. (40€)

 

Docents i temari:

 • Dr. Manuel José Pedraza García. Universitat de Saragossa.
  Estructura material del llibre antic.
 • Sra. Carmen Peña Calleja. Ministeri de Cultura (Espanya).
  Evolució de la tècnica constructiva en l’enquadernació europea.
 • Dr. Josep Maria Martí Bonet. BPEB.
  La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona –BPEB–: Història i fons.
 • Daniel Gil Solés. BPEB.
 • Sra. Inma Guzmán Fernández i Sra. Helena Fàbregas Rebato. BPEB
  Visita a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona –BPEB–.
 • Sra. Isabel de Colmenares Brunet. Gestió i difusió del Patrimoni Eclesiàstic.
  Com trobar l’“empremta” (Fingerprint Scheme Source Codes) en un imprès antic: mecanisme bàsic per a la seva identificació. Taller teòric i pràctic.
 • Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, osb. Mtrio. Sant Pere de les Puel·les.
  Pautes i criteris de la restauració en diversos exemplars de la BPEB
  Evolució de les filigranes papereres a través del temps.
  Datar i identificar impresos, manuscrits, enquadernacions i gravats per mitjà del paper.
  Taller teòric i pràctic.
 • Gna. Conxa Adell i Cardellach, osb. Monestir de Sant Pere de les Puel·les.
  Iniciació a la cal·ligrafia gòtica.
  Taller pràctic
 • Dr. Pedro Rueda Ramírez. Universitat de Barcelona. .
  “A casa de…”: la propaganda del llibre al món modern (s. XV-XVIII).

Material per lliurar:

A cada alumne se li lliurarà un dossier del curs i un CD amb articles i bibliografia relacionada amb els temes desenvolupats. En acabar el curs, a través de la web de cultura benedictines. (www.culturabenedictines.es), els assistents podran accedir a diversos materials complementaris i a les fotos preses durant el curs.

Certificació:

Es lliurarà un certificat d’assistència avalat per les institucions organitzadores i col·laboradores. Per a l’obtenció d’aquest certificat es requereix assistir com a mínim a un 85% de les classes impartides.

També es lliurarà un certificat de docència i de coordinació avalat per les mateixes institucions organitzadores i col·laboradores.

PDF: Curs-llibre-antic-cat

PDF: Docents-cat