Cultura Benedictines Catalunya

La comunitat d’estudiosos del paper i de les filigranes ha perdut a Gerard van Thienen, un dels investigadors més rellevants de les últimes dècades.

El passat 19 de juliol aquest home jovial, dinàmic, sociable i generós ens va deixar embargats d’un incommutable sentiment d’orfandat i de tristesa.

Nascut l’any 1939, estudià literatura holandesa i neofilologia a la Universitat d’Amsterdam, on es va graduar sent alumne del gran historiador del llibre Wytzen Hellinga. En finalitzar els seus estudis, va començar a treballar com a conservador de les col·leccions dels primers impresos de la Biblioteca Real de la Haia (Biblioteca Nacional dels Països Baixos). Fruit del seu treball són el catàleg d’incunables de les biblioteques d’Holanda (IDL); el catàleg d’incunables impresos a Holanda i Bèlgica de totes les biblioteques del món (ILC); i la base de dades de filigranes d’aquests incunables, WILC, que consta de 16.000 imatges de filigranes amb les corresponents dades documentals, característiques de les filigranes i altres propietats del paper.

Aquesta base de dades, de lliure accés i disponible a la web de la Koninklijke Bibliotheek i al portal multilingüe Bernstein, té la finalitat de ser una eina que ajudi a datar els incunables que estan sense datar. La seva eficàcia ha permès que s’hagi pogut precisar la data d’unes 400 de les 1.200 edicions d’incunables dels Països Baixos que estaven sense datar.

Per als investigadors de les filigranes espanyoles la gran aportació de Gerard és la creació de la base de dades Watermarks in Incunabula printed in Espanya (WIES), lloc web provisional que, des de novembre del 2008, presenta 6.000 fregats de filigranes dels incunables impresos a Espanya, d’un total aproximadament de 9.000 fregats que l’autor ha recollit després de visitar més de cent biblioteques, especialment, d’Espanya, els Estats Units, Anglaterra, Munic, París, Sant Petersburg, Viena, Portugal, Bèlgica i Holanda. La finalitat de la WIES és atribuir dates més precises als incunables espanyols que estan sense datar —aproximadament unes 500 edicions— per mitjà de la similitud de les seves filigranes amb les dels incunables que estan datats, també unes 500 edicions. Al seu torn serveix per fer estudis comparatius entre la similitud dels papers datats dels incunables espanyols amb els papers dels incunables sense datar impresos en altres països, tal és el cas d’alguns incunables anglesos que utilitzen els mateixos tipus de paper genovès que els espanyols.

En aquesta breu necrologia no puc deixar d’expressar el meu afecte i agraïment a aquest amic, col·lega i mestre. Els meus estudis sobre les filigranes es van obrir en l’àmbit internacional gràcies al seu suport i col·laboració. Jo, en multitud d’ocasions, en la seva llarga lluita contra el seu càncer, li vaig expressar que pregava per ell; avui brindo per ell, tal com desitjava acomiadar-se de nosaltres

Mª Dolores Díaz de Miranda, O. S. B.

Eanglish: In-memoriam-Gerard-van-Thenen